Elállás esetén:

Minden fogyasztónak minősülő (magánszemély, nem céges) vásárlónk 14 napos elállási joggal rendelkezik. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A 14 napot a termék fogyasztó általi átvételétől a visszaküldés napjáig számoljuk. A 14 napos elállási jog kizárólag a webáruházon keresztül vásárolt termékekre vonatkozik, tehát az előre megtekintett, és személyesen megvásárolt termékekre nem érvényes. Az elállás feltétele, hogy a termék és annak csomagolása sértetlen legyen, a csomag minden gyári tartozéka és összetevője meglegyen.

Az elállás lépései:

 • Elállási kérelmét küldje el ügyfélszolgálatunk részére az info@premiumkerekpar.hu címre az alábbi adatok megadásával:
  • Vásárló (számlán is szereplő) neve
  • Számlasorszám (a számla jobb felső sarkában)
  • Visszaküldendő termék megnevezése, cikkszáma
  • Visszaküldés indoklása
  • A vételár visszatérítéséhez szükséges bankszámlaszám, és bankszámla tulajdonos neve
 • Termékét csomagolja vissza úgy, hogy a gyári csomagolás ne sérüljön (ne kerüljön ragasztó, csomagcímke, vagy kézi írás a csomagolásra), ne a gyári csomagolás legyen a legkülső réteg.
 • Juttassa el címünkre a terméket az alábbi módok egyikével:
  • Futárszolgálat (GLS, DPD, Express One, Posta Futár, DHL) - Fontos, hogy a vételár visszautalása előtt a termékeket ellenőriznünk kell, így az utánvéttel ellátott csomagokat nem áll módunkban átvenni.
  • Személyes átadás - Nyitvatartási időben bármikor. Fontos, hogy személyes átadás esetén is szükséges a bankszámla szám megléte, mivel ebben az esetben is átutalással intézzük a visszatérítést. 
  • Cím: 2351 Alsónémedi, RaktárAD u. 3/D/1 (Logisztikai Park) - Kretzler Hungária Kft.
 • A termékállapot ellenőrzése és a visszatérítés a termék átvételétől számított maximum 14 napot vesz igénybe.

A termék visszajuttatásának költsége a fogyasztót terheli!

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog, amennyiben:

 • A terméket egyedi igények alapján rendelte meg (pl. kerékpár esetében valamelyik alkatrész lecserélését kéri a fogyasztó az összeszereléskor)
 • A terméken használat nyomai látszanak (pl. gumikülsőn található "gumihaj" lekopása, sár, kosz, féktárcsán fékezés jelei láthatók)
 • A kormányrendeletben meghatározott további feltételek esetén

Hibás teljesítés esetén:

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó a kellékszavatossági jogával élhet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A bejelentés lépései:

 • Bejelentését küldje el az info@premiumkerekpar.hu e-mail címre az alábbi adatokkal:
  • Vásárló (számlán is szereplő) neve
  • Számlasorszám (a számla jobb felső sarkában)
  • Termékmegnevezés/cikkszám
  • Indoklás
  • Fotó, vagy videó a hibajelenségről
  • Kellékszavatossági igény (javítás/vételár-leszállítás)
 • A bejelentést követő 5 munkanapon belül keressük a fogyasztót

A Fogyasztó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára – másik igény teljesítésével összehasonlítva– aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül bejelenteni. A Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén az elévülési határidő legfeljebb egy év.)

A kellékszavatossági esetekkel kapcsolatban fennálló szállítási költségeket az eladó állja, amennyiben az eladó vállalja a kijavítást/cserét.